Totaaloplossing Onderwijsstichtingen

Maak kennis met de Onderwijstemplate, een unieke totaaloplossing voor alle bedrijfsprocessen van onderwijsstichtingen en scholen (primair, voortgezet, speciaal onderwijs, kinderopvang) op basis van Exact Software.

Met behulp van deze totaaloplossing worden alle administratieve en werkprocessen binnen onderwijsstichtingen en scholen geautomatiseerd en geoptimaliseerd. Alle overbodige handmatige werkzaamheden worden weggenomen door intelligente processen. De oplossing stopt niet bij het digitaliseren van de Financiële-, Salaris-, en HRM-administratie. Ook werkprocessen zoals huisvesting, inkoopbeleid, declaraties en belangstellingsregistratie zijn geïntegreerd. Tevens wordt de salarisadministratie ondersteund met de benodigde CAO’s en worden deze voor u onderhouden.

Alle op het onderwijs toegespitste HRM-processen (Instroom, Doorstroom en Uitstroom) zijn volledig geautomatiseerd met de voor u bekende terminologie. Alle benodigde aangiftes worden ondersteund alsmede koppelingen met o.a. Parnassys, Cogix en vele Arbodiensten, deze maken onderdeel uit van de oplossing.

Wat dacht u verder van een digitale handtekeningenprocedure welke in te zetten is binnen processen als arbeidscontracten, leverancierscontracten en document- en postbeheer? De oplossing kan volledig in de cloud of on-premise worden afgenomen en is beveiligd op basis van de AVG-wetgeving en benodigde functiescheiding.

De inzet van de Onderwijstemplate levert een grote kosten- en tijdbesparing en een enorme werkdrukvermindering op voor de stichtingen en scholen. Hierdoor zijn we in staat om samen de kwaliteit van het onderwijs naar een hoger niveau te tillen.