Lean / QRM

Indien de quickscan heeft uitgewezen dat de processen vereenvoudigd en/of aangepast kunnen worden, hanteert Bijzen&Dekker tijdens de implementatie bij productiebedrijven de Lean / QRM methodiek.

Wat is Lean?

Lean bestaat uit een verzameling van methoden gericht op het verbeteren van winstgevendheid door het elimineren van verspillingen. Sleutelbegrippen zijn voorraad reduceren, omsteltijd verkorten, standaardiseren en het creëren van doorstroming. Lean leent zich erg goed voor vraagstukken waarbij tijdcompressie aan de orde is, zoals levertijdverkorting of doorlooptijdverkorting.

Lean zoekt vooral naar een doorlopend ritme en het reduceren van lokale productieverspillingen in productie.

Reductie in

Defecten

Doorlooptijd

Kosten

Voorraad

Ruimte

Verspilling

Verbetering van:

Kwaliteit

Productiviteit

Klanttevredenheid

Capaciteitsbenutting

Flexibiliteit

Winst

Wat is QRM (Quick Response Manufacturing)?

Quick Response Manufacturing (QRM) is een strategie om processen te verbeteren. Niet alleen de productie, maar ook het kantoor kan geoptimaliseerd worden met QRM. Het belangrijkste doel is om, ondanks een grote variatie in orders, zeer snel kwaliteit te leveren met een hoge leverbetrouwbaarheid. Door te focussen op snelheid en leverbetrouwbaarheid, blijken in de praktijk bovendien ook de kosten omlaag te gaan.

Quick Response Manufacturing, de strategie voor u?

QRM is dé verbeterstrategie voor klantordergestuurde organisaties in onder andere de machinebouw, metaal en elektrotechnische industrie, zoals Lean Manufacturing dat is voor organisaties die grote series van min of meer standaard producten maken.

Produceert u dus in kleine seriegroottes met veel variatie tussen de verschillende (klant)orders? Dan helpt de QRM-methodiek u om kortere doorlooptijden en een hogere leverbetrouwbaarheid te behalen.

Het verschil tussen Lean en QRM

Lean en QRM sluiten elkaar niet uit. Ze kunnen elkaar juist versterken. QRM bevat principes en werkt goed samen met de gereedschappen die ook worden toegepast bij Lean.

Een belangrijk verschil tussen QRM en Lean is dat Lean vooral zoekt naar een doorlopend ritme en het reduceren van lokale productieverspillingen in productie, terwijl QRM veel meer ordergedreven is en zich richt op het reduceren van bedrijfsbrede doorlooptijden. Een ander verschil is dat Lean zich vooral richt op de werkvloer en geschikt is voor producten met een stabiele vraag, terwijl QRM zich richt op de gehele organisatie en vooral geschikt is (maar zeker niet uitsluitend) voor variërende vraag en klantordergestuurde productie.

Voor wie is Lean Manufacturing geschikt?

Lean manufacturing is met name interessant voor bedrijven die flow-gestuurd en stuksgewijs produceren. Hoe meer bewerkingsstappen, hoe meer bronnen van verspilling uit een productieproces of toeleverketen kunnen worden verwijderd. Voorbeelden van dergelijke situaties vind je in de automotive, de metaal- en de elektronicasector.

De juiste methode voor uw onderneming

Welke methode voor uw onderneming de beste is, of wellicht een mengeling van beide, zal in een Quickscan van uw onderneming worden vastgesteld. Onze kennis en ervaring zullen u de juiste handvaten aanreiken om het beste voor uw onderneming te bereiken. Graag kijken onze business consultants samen met u naar de mogelijkheden voor uw onderneming. Gekeken naar processen, medewerkers en competenties, betekent dit voor iedere onderneming een gerichte oplossing.

Wilt u meer informatie ontvangen? Neemt u dan contact met ons op.