BUSINESS CONSULTANCY

Business Consultancy

Wij helpen jouw organisatie automatisch slimmer te werken

In dit digitale tijdperk is digitale transformatie de manier voor bedrijven om concurrerend en relevant te blijven. Business Consultancy schijnt een ander licht op mensen, processen en technologie en kan de effectiviteit van de bedrijfsstrategie optimaliseren.

We begrijpen dat klanten en medewerkers de kern vormen van duurzaam zakelijk succes. In deze moderne wereld volgen veranderingen elkaar snel op en dit heeft veel impact op allerlei processen. Het is dus niet vreemd dat je doorlopend aandacht moet besteden aan het toekomstbestendig maken van je organisatie.

Mavim1
Mavim2
  1. Samen identificeren we de processen die verbeterd moeten worden op basis van de gedefinieerde doelstellingen
  2. Daarna voert onze business consultant een analyse uit, waarin hij onder andere input van de medewerkers verzamelt en de aanwezige applicaties binnen het proces in kaart brengt. Zodat de knelpunten inzichtelijk zijn.
  3. De uitkomsten van deze analyse toont hoe en waar je het proces (of processen) verder optimaliseert en verbetert.
  4. De business consultant presenteert een gericht advies en bespreekt de mogelijkheden. Daarin vertaalt hij de doelstelling en strategie naar een oplossing voor je organisatie, afdeling of team
  5. Waar gewenst veranderen wij het proces met de gekozen digitale oplossing bij jullie. Bovendien instrueren en trainen wij de medewerkers, die hiermee aan het werk gaan, zodat de applicatie het rendement verhoogt en je medewerkers ondersteund worden in de nieuwe manier van werken.
  6. Wij monitoren de resultaten. Je wil namelijk zeker weten, dat deze digitale oplossing ook blijft werken in de toekomst. Wij ook. Zo gaan wij na of de doelstellingen behaald worden en voeren verdere verbeteringen door indien nodig.

Desgewenst gaan wij verder. Je organisatie staat namelijk niet stil, noch de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, automatisering en robotisering. Daarom monitoren wij de processen, voeren verbeteringen door waar nodig en zorgen we, dat onze softwareoplossingen meegaan met alle ontwikkelingen.

De resultaten kunnen merkbaar zijn tot op strategisch niveau!

Onze aanpak

De komst van nieuwe digitale technologieën en de complexiteit van processen binnen jouw organisatie zorgen, dat deze inzetten in de dagelijkse praktijk ingewikkelder en onvoorspelbaarder is dan ooit. Jouw organisatie, afdeling of team heeft de ambitie om te verbeteren. Zeker waar het gaat om de inzet van automatisering binnen jouw processen. Maar hoe, waar en wanneer begin je? Om waarde te blijven bieden aan je klanten, de klant- én medewerkerstevredenheid te vergroten, is continu veranderen en digitalisering een must. Onze business consultants helpen je hierbij. Je leunt op hun jarenlange kennis en praktijkervaring.

Processen optimaliseren door passende begeleiding en advies

Onze business consultants zijn gespecialiseerd in het inventariseren van de processen en (digitale) data- en documentstromen daarbinnen. En deze te koppelen aan de juiste digitale oplossing voor jouw situatie. Deze informatie leggen wij vervolgens vast binnen Mavim waardoor je inzage krijgt in je organisatie en inzichtelijk krijgt waar bij jou de kansen liggen om verder te verbeteren.

Scroll naar top