Onderzoek NOS werkdruk basisschoolleraren

Basisschoolleraren: werkdruk vooral door administratieve rompslomp.

Het zijn niet in de eerste plaats de grote klassen of de lastige kinderen die de grote werkdruk in het basisonderwijs veroorzaken. Het is vooral de verplichting om alles vast te leggen en te documenteren. Uit een onderzoek van de NOS en de regionale omroepen komt naar voren dat leerkrachten die de werkdruk hoog vinden vooral massaal klagen over de administratieve werklast.

Volgens veel leraren gaat het al lang niet meer om lesgeven aan kinderen, maar wordt een kloppende boekhouding als het belangrijkst gezien. Het gaat dan om bijvoorbeeld volgsystemen, evaluaties, sociaal-emotionele vragenlijsten en toetsmappen.

In de formatie van het nieuwe kabinet zal ook de situatie in het onderwijs op tafel komen. Het zal gaan over kleinere klassen, individuele aandacht en misschien over een hoger salaris. Allemaal belangrijk, maar het valt in het niet bij de belasting die leraren van basisscholen ervaren door de administratie, zeggen ze zelf. 

Het onderzoek is gedaan onder bijna 700 leerkrachten die wilden vertellen over de werkdruk die zij ervaren. De leerkrachten konden kiezen uit zestien verschillende oorzaken van de hoge werkdruk. De administratieve last, zoals het bijhouden van dossiers en leerlingvolgsystemen, wordt verreweg het vaakst genoemd. 36 procent noemt het administratiewerk de belangrijkste oorzaak van de werkdruk die ze voelen. Nog eens 29 procent noemt het als tweede of derde oorzaak.

Andere oorzaken worden opvallend minder vaak genoemd. Een te groot aantal leerlingen met gedragsproblemen is voor 15 procent van de leerkrachten de belangrijkste oorzaak van hoge werkdruk. Voor 13 procent is een te grote klas de voornaamste reden.

Werkstress lijkt niet te maken te hebben met de leeftijd of ervaring van onderwijzers. Mensen die meer dan dertig jaar in dienst zijn, ervaren werkdruk en administratieve belasting als een net zo groot probleem als leerkrachten die net zijn begonnen. Ook zijn er geen verschillen te zien tussen verschillende regio’s of tussen mannelijke en vrouwelijke leerkrachten.

Bron:

NOS.nl
Ben Meindertsma –Redacteur

Lees meer over dit onderzoek op NOS.nl

Werkprocessen vereenvoudigen?

Maak kennis met de PO-template