Product updates 258SP6 en 413SP6 beschikbaar (gefaseerde uitrol)

Product updates 258SP6 en 413SP6 zijn nu beschikbaar. Product update 413SP6 is op dit moment echter alleen te downloaden voor gebruikers van Exact Compact en voor gebruikers die reeds over product update 413 beschikken.

De beschikbaarheid van deze product update voor overige gebruikers volgt later. Houd onze website in de gaten voor meer informatie hierover.

Exact Compact

De verbeteringen voor Exact Compact kunt u vinden in de release notes in document 27.259.082 van Exact Software.

Service packs Exact Synergy Enterprise en Exact Globe Next

Voor de verbeteringen die in 258SP6 en 413SP6 zijn toegevoegd kunt u onderstaande links raadplegen bij Exact Software:

Bron: Exact Software