Bijzen&Dekker gaat samenwerking aan met IT Risk Controle

In toenemende mate zijn processen, procedures  en werkwijzen  ondergebracht in systemen.  Ook de beheersmaatregelen zijn  meer en meer opgenomen in de systemen zelf. Dergelijke controles worden ook wel aangeduid als geprogrammeerde controles en/of  application controls. Voor meer info over application controls klik hier.

Deze verschuiving van beheersmaatregelen naar “in de systemen” zijn voor ons redenen een aantal nieuwe producten en diensten te  ontwikkelen voor de controlepraktijk. Dit doen wij samen met een aantal partners, die net zoals wij staan voor innovatie en een duurzame samenwerking met onze klanten. Graag stellen wij een van deze partners kort aan u voor.

IT Risk controle

 

 

 

IT Risk Control BV is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie op het gebied van IT-audit en informatiemanagementvraagstukken. Zij combineren inhoudelijke kennis en ervaring met praktische toepassingen en slimme inzet van middelen in diverse branches. Samen met IT Risk Control werken wij aan de ontwikkeling voor de controle van Exact omgevingen. Het kennen en benutten van de mogelijkheden van de application controls is daarbij uitermate belangrijk. Een voorbeeld:

Voorbeeld application controls mbt verantwoording omzet
Om een bewering te kunnen doen over de juistheid en tijdigheid van de gerealiseerde omzet in Exact, is het van belang dat:

  • is vastgelegd op welk moment de omzet genomen wordt;
  • de omzetrekening van het artikel of juist van de debiteur gebruikt wordt.

Hiertoe zijn in Exact de volgende application controls opgenomen:

Factuurinstelling “Opbrengst Datum” :
Hiermee wordt bepaald of de omzet geboekt wordt tijdens het moment van invoeren of bij definitief afdrukken.

  • Instelling: moment van invoer Als een factuur op 01-01-2004 wordt ingevoerd en vervolgens op 31-03-2004 defintief wordt afgedrukt, wordt de omzet geboekt op 01-01-2004
  • Instelling: moment van afdrukken Als een factuur op 01-01-2004 wordt ingevoerd en vervolgens op 31-03-2004 definitief wordt afgedrukt, wordt de omzet geboekt op 31-03-2004.

Factuurinstelling “Omzetrekening”:
Hier mee wordt bepaald of voor het journaliseren van de facturen gebruik wordt  gemaakt van de omzetrekeningen die zijn gedefinieerd in het onderhoud van de artikelen, of van de omzetrekening die is gedefinieerd bij de desbetreffende factuurdebiteur.

Dit is slechts één voorbeeld van de vele punten die in een Exactomgeving om aandacht vragen en waarmee u met kennis van zaken uw voordeel kunt doen.

Wilt u graag de voordelen ontdekken, neemt u dan contact met ons op via 055-5790215.